Menu
"Epidemia" e kohëve moderne:Të rinjtë braktisin prindërit.

"Epidemia" e kohëve moder…

Braktisja e të moshur...

Del formulari A2, si të veproni dhe datat e aplikimit për çdo rreth

Del formulari A2, si të veproni dhe…

Ndërkohë që maturantë...

Po rriten fajdet?!

Po rriten fajdet?!

Niveli i lartë i euro...

Potencialet e reja për energji nga uji, era dhe dielli

Potencialet e reja për energji nga …

Shqipëria ka aktualis...

Një tjetër zjarrvënie e qëllimshme vë në rrezik 20 banesa.

Një tjetër zjarrvënie e qëllimshme …

Një zjarrvënie e qëll...

DASH: Shqipëria ende probleme me trafikimin e qenieve njerëzore

DASH: Shqipëria ende probleme me tr…

Edhe pse janë vënë re...

Temperaturat e larta, 13 vatra zjarri në gjithë Shqipërinë

Temperaturat e larta, 13 vatra zjar…

Temperaturat e larta ...

Rama paralajmëron: Abuzuesit i pret ferri i koalicionit kundër tepsixhinjve

Rama paralajmëron: Abuzuesit i pret…

Kryeministri Edi Rama...

Pensionistët e profesioneve të lira do të duhet të paguajnë sigurime, u është hequr përjashtimi…

Pensionistët e profesioneve të lira…

Shfuqizimi nga Gjykat...

Prev Next

Potencialet e reja për energji nga uji, era dhe dielli

Shqipëria ka aktualisht rreth 60% të rrjedhjeve të ujit që nuk shfrytëzohen si burim energjie, ndaj potencialet në këtë drejtim janë ende të mëdha.Mbështetur në studimet e Institutit të Studimeve dhe Projektimeve të Veprave Hidroteknike është bërë i mundur projektimi i skemës së plotë të shfrytëzimit të Drinit, Devollit dhe Vjosës. HEC-e më të mundshme për t’u ndërtuar janë: në lumin Drin-Bushati (84 MW), Peshkopi, Skavica 1 (130 MW), Skavica 2 (350 MW); në lumin Vjosë-Kaludhë (75 MW), Dragot-Tepelena (130 MW) dhe Kalivaçi (100 Mw); në lumin Devoll-Bratila (115 Mw) dhe Banja (80 MW).Interes paraqet edhe shfrytëzimi i energjisë ujore nëpërmjet hidrocentraleve të vogla. Aktualisht është shfrytëzuar kaskada e


Devollit nëpërmjet kompanisë Statkraft ku është ndërtuar HEC-i i Banjës dhe është në proces ai i Moglicës. Të dyja HEC-et do të rrisin kapacitetet e prodhimit vendas me rreth 17%, teksa janë bllokuar punimet për ndërtimin e HEC-eve në lumin Vjosë. HEC-i i Kalivaçit, tashmë me investitor Francesco Bechettin, është në konflikt gjyqësor me shtetin shqiptar. Teksa pak kohë më parë, Gjykata Administrative vendosi të bllokojë edhe punimet në HEC-in e Poçemit që po ndërtohej në lumin Vjosë nga kompania turke “Kovlu Energji”. Me shumë gjasë edhe HEC-e të tjera mbi Vjosë nuk do të zhvillohen, pasi qeveria shqiptare është edhe nën presionin e BE-së për të mos dëmtuar biodiversitetin në lumin, ndër më të veçantët të Europës.Gjithashtu qeveria shqiptare ka shmangur planet për ndërtimin e Skavicës, pasi kostoja e zhvendosjes së popullsisë është shumë e madhe. Studio franceze Soegrah, në një studim të posaçëm shfrytëzimin e kaskadës së Drinit, nxori në dukje se nëse Skavica ndërtohet, do të zhvendosen 500 mijë banorë dhe të paktën 5 mijë hektarë tokë bujqësore do të përmbyteshin. Për shkak të këtyre kostove, projekti në Skavicë është zhvendosur në ndërtimin e HEC-it Katundi i Ri, i cili sigurisht nuk ka të njëjtat efekte me Skavicën. Ndërtimi i Skavicës është parë nga Instituti i Studimeve dhe Projekteve të Veprave Hidroteknike si investim strategjik, jo më shumë për prodhimin e energjisë se sa për rritjes e eficiencës në kaskadën e Drinit.Përveç 140 HEC-eve të vogla të ndërtuara nga privatët që tashmë janë në proces prodhimi, kanë leje për t’u ndërtuar edhe 10 HEC-e private me kapacitete më të mëdha se 2 MW.Sipas të dhënave nga Enti Rregullator i Energjisë janë në proces ndërtimi gjithsej 10 HEC-e, me kapacitet të përgjithshëm 458 MW që do të rrisin prodhimin e energjisë në total me 31% në vitet në vijim.Ndër këto projekte, më i madhi është ai i Moglicës me 171 MW fuqi, i cili është në proces ndërtimi. Projekte të tjera të mëdha në sektor janë ndërtimi i HEC-it të Fangut me 72 MW në zonën e Mirditës, HEC-i i Stavecit me fuqi 20 MW, HEC Qarrishtë me 37 MW, HEC Gostime me 21 MW.

Energjia e diellit dhe erës, terren i paprekur
Nëse energjia diellore do të shfrytëzohej sa në Greqi, atëherë vendi do të kishte së paku 75 MW prodhim vjetor, kryesisht nëpërmjet paneleve diellore për përdorim shtëpiak. Kjo sasi energjia është e barabartë me prodhimin e HEC-it të Banjës në lumin Devoll, që nisi punën vitin e kaluar. Energjia e diellit, të cilën Shqipëria nuk e ka shfrytëzuar aspak deri më tani, do të ishte një burim shumë i mirë për të diversifikuar prodhimin dhe eficient për të siguruar prodhim në kohën kur reshjet mungojnë, thanë ekspertët e OSHEE-së. Ministria e Energjetikës ka dhënë deri më tani gati dhjetë leje për të ndërtuar parqe të energjisë diellore, por Enti Rregullator i Energjisë nuk e ka miratuar bazën ligjore për instalimin e matësve hyrës dhe dalës dhe gjithashtu nuk ka çmim të përcaktuar se sa do të mund të shitet kjo lloj energjie.
Potenciale të mëdha paraqet edhe energjia e erës. Sipas studimeve të Ministrisë së Energjisë, me 150 milionë euro investim në energjinë e erës mund të gjenerohen 400 gigavatorë energji elektrike. Disa leje janë dhënë dy vitet e fundit, por asnjë impiant energjie nga era nuk ka nisur nga puna

 

 

Read more...

Pensionistët e profesioneve të lira do të duhet të paguajnë sigurime, u është hequr përjashtimi…

Shfuqizimi nga Gjykata Kushtetuese i vendimit për pagat referencë të profesioneve të lira në shtator të vitit të kaluar ka krijuar një paqartësi ligjore për të gjithë pensionistët e vetëpunësuar të kësaj kategorie. Tatimet sqarojnë se ata tashmë nuk janë më të përjashtuar nga pagimi i sigurimeve, pasi është shfuqizuar vendimi, që u sanksiononte këtë të drejtë .Kjo do të thotë që të gjithë pensionistët e vetëpunësuar si avokatët, kontabilistët, farmacistët, noterët, arkitektët, inxhinierët etj. (shiko listën e plotë në fund), që prej më shumë se dy vitesh ishin të përjashtuar nga pagimi i sigurimeve shoqërore, do të duhet të kishin paguar sigurime që nga shtatori 2016.Burime nga tatimet sqaruan për Monitor se “Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.37, datë 21.01.2016 “Për përcaktimin e pagës mujore për efekt të llogaritjes


së kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe të sigurimit shëndetësor për personat e regjistruar si të vetëpunësuar, të cilët kryejnë veprimtari ekonomike profesionale dhe punonjësit e papaguar që punojnë e bashkëjetojnë me të”, Ne piken 9 te tij ka pasur përcaktuar qe:“Mbështetur në pikën 3, të nenit 6, të ligjit nr. 9136, datë 1.9.2003, Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë, të  ndryshuar, pensionistët e regjistruar si persona fizikë të vetëpunësuar të vetëm, që punojnë në profesionet e përcaktuara në aneksin nr. 1 të këtij vendimi, nuk kanë detyrim për të paguar kontribute për sigurime shoqërore dhe shëndetësore.”Sipas këtij teksti bëhet fjalë jo për të gjithë pensionistët por vetëm për ata të listës së disa profesioneve.  Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr. 60, datë 16.09.2016, ka shfuqizuar VKM e mësipërme, pra edhe pikën 9 të tij”, përfundon sqarimi i tatimeve.

Ndryshimet ligjore

Në janar të vitit 2015, këshilli i Ministrave miratoi vendimin për “Për kontributet e detyrueshme dhe përfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqërore dhe sigurimi i kujdesit shëndetësor”, i cili rriste ndjeshëm pagat referencë për efekt të pagimit të sigurimeve për profesionistët e lirë. Ministria e Financave vendosi intervalin e pagave referencë për llogari të pagimit të sigurimeve që shtrihet nga 41,250 lekë deri 73,800  lekë në muaj sipas kategorizimit të bashkive. Në bazë te këtyre shumave, profesionet e lira (si avokatë, përmbarues, inxhinierë, veterinerë, farmacistë, dentistë etj.) do të duhej të paguanin detyrimet mujore për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore.Ky vendim u ankimua në Gjykatën Kushtetuese dhe në korrik të vitit 2016, vendimi u rrëzua nga Gjykata Kushtetuese, si i papajtueshëm me kushtetutën, ndërsa hyri në fuqi në 20 shtator, me botimin në Fletoren Zyrtare.  Gjykata, referuar edhe aktit të ekspertimit, konstatoi se “kriteret që vendosin dispozitat e mësipërme në llogaritjen dhe diferencimin e kontributeve nuk bazohen në një analizë teknike apo në eksperienca botërore të provuara më parë. Ato krijojnë elemente të reja pabarazie, barrë shtesë administrative për administratën shtetërore dhe tatimpaguesit, vështirësi teknike dhe pasiguri juridike me shumë elemente subjektiviteti.Por, ndërsa vendimi i Gjykatës Kushtetuese ishte pozitiv për pjesën më të madhe ai duket se ka penalizuar pensionistët e vetëpunësuar. Pika 9 e VKM-së, tashmë të shfuqizuar sanksiononte se: “Mbështetur në pikën 3, të nenit 6, të ligjit nr. 9136, datë 1.9.2003, “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, pensionistët e regjistruar si persona fizikë të vetëpunësuar të vetëm, që punojnë në profesionet e përcaktuara në aneksin nr. 1 të këtij vendimi, nuk kanë detyrim për të paguar kontribute për sigurime shoqërore dhe shëndetësore. Në raste të tjera, paguajnë kontribut në nivelin minimal sipas përcaktimeve të vendimit nr. 77, datë 28.1.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për kontributet e detyrueshme dhe përfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqërore dhe sigurimi i kujdesit shëndetësor”.

 

-Profesionet e lira, sipas përcaktimit të VKM-së  77, datë 28.1.2015, të Këshillit të Ministrave

-Shoqërues dhe shpjegues në udhëtime

-Farmacist

-Mësues (mësimdhënës)

-Përmbarues

-Kontabilist i miratuar

-Përkthyes

-Veteriner

-Trajnues në veprimtari të ndryshme përfshirë edhe fushën e kulturës, artit dhe sportit

-Ndërmjetës në një proces gjyqësor

-Mjek i përgjithshëm

-Fizioterapist

– Agronom

-Mjek i specializuar

-Dentist i specializuar dhe dentist

-Vlerësues i pasurisë

-Avokat

-Noter

-Konsulent/këshillues në fushën ekonomike, fiskut, sigurimeve, si: kontabilist, ekonomist, jurist, inxhinier, këshillues fiskal dhe profesione të fushave të tjera

-Ekspert kontabël i regjistruar

– Arkitektit

– Inxhinier

– Projektues

-Programues IT (programues te aplikacioneve/zhvillues software) aktivitete të programimit informatik

 

 

Read more...

Bie ndjeshëm besimi në ekonomi në tremujorin e dytë

Kriza e zgjatur politike ka sjellë një përkeqësim të besimit të bizneseve dhe konsumatorëve në ekonomi…Treguesi i ndjesisë ekonomike2 (TNE) shënoi nivelin 111.4 në tremujorin e dytë të vitit 2017, duke rënë me 9.7 pikë krahasuar me tremujorin e mëparshëm. Niveli më i ulët i TNE-së pasqyroi rënien e treguesve të besimit në shërbime dhe në tregti, ndërkohë që besimi i bizneseve të ndërtimit, të industrisë, si dhe besimi i konsumatorëve rezultoi i përmirësuar. Me gjithë këtë zhvillim, niveli aktual i TNE-së në tremujorin në analizë vazhdon të mbetet mbi mesataren afatgjatë të tij dhe më lart nivelit të shënuar në të njëjtën periudhë një vit më parë (grafiku 1).Treguesi i besimit në sektorin e industrisë (TBI) vijoi të rritet me 4.5 pikë përqindje për të dytin tremujor radhazi (grafik 2). Rritja e TBI-së pasqyroi kryesisht dinamikën pozitive të balancës së kontratave porositëse (+10.1 pikë përqindje), dhe një masë më të vogël rritjen e dy komponentëve të tjerë formues të treguesit – balanca e prodhimit (+1.2 pikë përqindje) dhe e gjendjes së inventarëve (-2.1 pikë përqindje3 ). Midis balancave të tjera të vrojtimit, gjendja financiare e bizneseve të sektorit rezultoi e përmirësuar.


Një nivel më të lartë shënoi edhe balanca e pritjeve për ecurinë e prodhimit në tremujorin e ardhshëm, ndërkohë që pritjet për punësimin shënuan rënie të lehtë. Norma e shfrytëzimit të kapaciteteve ra me 0.5 pikë përqindje kundrejt vlerës së tremujorit të mëparshëm, por niveli i saj, rreth 74.4%, mbetet 2.2 pikë përqindje mbi mesataren historike të saj.Treguesi i besimit në sektorin e ndërtimit (TBN) vazhdoi tendencën rritëse edhe në tremujorin e dytë (+1.7 pikë përqindje), duke e zhvendosur atë lehtësisht mbi mesataren historike të tij (+1.2 pikë përqindje) (grafik 2). Të dyja balancat përbërëse të TBN-së, kontratat porositëse dhe aktiviteti ndërtues, rezultuan më të larta kundrejt tremujorit të mëparshëm, përkatësisht me 2.6 dhe 0.7 pikë përqindje. Vlerësimet e bizneseve në sektorin e ndërtimit për gjendjen financiare u përmirësuan në tremujorin në analizë. Rritje shënuan edhe balancat e punësimit dhe pritjeve për të në tremujorin e ardhshëm. Gjithashtu, norma e shfrytëzimit të kapaciteteve në ndërtim rezultoi 63.6%, rreth 1.9 pikë përqindje më lart se një tremujor më parë, por ende nën mesataren historike të saj (me -0.5 pikë përqindje).Pas rritjes për tre tremujorë radhazi, treguesi i besimit në sektorin e shërbimeve (TBSh) rezultoi me rënie (- 18.0 pikë përqindje) në tremujorin e dytë të këtij viti4 . Megjithatë, niveli i TBSh-së qëndron mbi vlerën e shënuar një vit më parë (+17.1 pikë përqindje) dhe mbi mesataren historike (+9.5 pikë përqindje (grafik 4). Dinamika e TBSh-së i atribuohet rënies së balancave të tij formuese, kërkesës (-19.0 pikë përqindje) dhe ecurisë së biznesit (-17.4 pikë përqindje). Ndërkohë, edhe balancat e tjera që nuk përfshihen në ndërtimin e treguesit agregat, si ato të gjendjes financiare të bizneseve dhe të punësimit rezultuan më të ulëta në tremujorin në analizë. Pritjet e bizneseve për kërkesën në tremujorin e ardhshëm qëndruan në të njëjtin nivel me periudhën e mëparshme, ndërsa pritjet për punësimin shfaqën një përmirësim të lehtë. Norma e shfrytëzimit të kapaciteteve shënoi rënie me 8.1 pikë përqindje në tremujorin e dytë, duke qëndruar rreth nivelit 71.7%. Kjo normë rezulton 4.8 pikë përqindje më poshtë mesatares historike të saj.Treguesi i besimit në sektorin e tregtisë (TBT) ra me 3.9 pikë përqindje gjatë tremujorit të dytë. Me gjithë dinamikën rënëse të treguesit, TBT-ja mbetet mbi mesataren historike (+1.0 pikë përqindje) (grafik 5). Rënia e TBT-së pasqyroi nivelet më të ulëta të balancave që formojnë treguesin, ecuria e biznesit (-5.5 pikë përqindje) dhe pritjeve për ecurinë e punësimit në tremujorin e ardhshëm (-2.3 pikë përqindje). Edhe balanca e gjendjes financiare të bizneseve të sektorit shënoi rënie. Ndërkohë, pritjet për ecurinë e biznesit në tremujorin e ardhshëm rezultuan të rritura. Gjithashtu, norma e shfrytëzimit të kapaciteteve shënoi një rritje të lehtë me 0.4 pikë përqindje krahasuar me vlerën e tremujori më parë. Megjithatë, bizneset në këtë sektor vijojnë të shfrytëzojnë kapacitetet e tyre me një normë nën mesataren historike të saj (-5.7 pikë përqindje).Treguesi i besimit konsumator (TBK) u rrit me 1.2 pikë përqindje në tremujorin e dytë. TBK-ja qëndron rreth 3.3 pikë përqindje mbi mesataren e tij historike (grafik 6). Të katër komponentët e TBK-së kontribuuan në kahun rritës për vlerën e treguesit. Më konkretisht, balancat formuese të TBK-së u rritën me përkatësisht: +1.9 pikë përqindje balanca e situatës së përgjithshme ekonomike të pritur në vend; +1.6 pikë përqindje balanca e situatës financiare të pritur të familjes; +1.0 pikë përqindje balanca e blerjeve të mëdha dhe +0.2 pikë përqindje balanca e situatës së të ardhurave dhe shpenzimeve.

 

Read more...

GRAFIKU, Profesionet ku gratë paguhen më shumë se burrat në Shqipëri

Në Shqipëri gratë mesatarisht paguhen 6.3% më pak sesa burrat, por ka edhe disa sektorë, ku femrat rezultojnë më të paguara se meshkujt.INSTAT ka publikuar tabelën e hendekut gjinor të pagës mesatare mujore bruto për një të punësuar me pagë sipas aktiviteteve ekonomike.Sektori ku gratë kanë “ekskluzivitetin” e pagesës së mirë, në raport me meshkujt është ai i “artit, argëtimit dhe zbavitjes”, ku femrat paguhen gati 30% më shumë sesa meshkujt.“Aktivitetet Administrative dhe Shërbimet mbështetëse” janë sektori i dytë ku femrat kanë prioritet në pagesa, me 13% më shumë se meshkujt.Edhe në kompanitë energjetike, gratë janë më të paguara.Ndërtimi, organizatat ndërkombëtare, shërbimi ushqimor, janë disa sektorë ku femrat paguhen po njësoj me meshkujt.


Nga 22 sektorë, që raporton INSTAT, vetëm në 8 prej tyre, gratë marrin paga më të larta.Meshkujt janë më të mirëpaguar në sektorin e pasurive të patundshme, me 25% më shumë dhe në atë të industrisë përpunuese, me 23.3% diferencë.Edhe doktorët meshkuj rezultojnë më të preferuar për sa i përket pagesës.Gjatë vitit 2015, numri i grave, pronare të bizneseve të reja, u shumëfishua ndjeshëm, në krahasim me dy vitet paraardhëse. Sipas të dhënave të QKB-së, më 2015 gratë ishin 100% pronare të mbi 13,000 bizneseve të reja nga rreth 1,520 që ishte ky numër në vitin 2014.Shifrat janë optimiste dhe tregojnë se gjithnjë e më shumë, femrat shqiptare po investojnë në rritjen e pavarësisë së tyre ekonomike.Në sektorin publik, gratë përbëjnë përqindjen më të lartë të punësimit në pozicione të tilla si specialiste ose punonjëse të zakonshme, të cilat paguhen shumë më pak në krahasim me pozicione si ligjvënës, zyrtarë të lartë dhe drejtorë, politikëbërës etj., të cilat mbahen më shpesh nga meshkujt.

Read more...

INSTAT: Bie me 4.6 % numri i vdekjeve në 2016-ën

Norma më e lartë e vdekjeve në vendin tonë shënohet pikërisht në Gjirokastër me rreth 121 vdekje për 1000 banorë dhe kjo është e frikshme.Instituti i Statistikave publikoi të martën raportin “Shkaqet vdekjes”në vitin 2016 spas të cilit krahasuar me vitin 2015 numri i vdekjeve ka rënë me 4,6 %.Sipas INSTAT-it, numri i vdekjeve në vitin 2016


në Shqipëri është 21.388, duke rezultuar me një normë vdekshmërie prej 74,3 për 10.000 banorë.Në numrin e vdekjeve gjatë vitit 2016, femrat zënë 47,2 % dhe meshkujt 52,8 %. Vdekjet natyrale zënë 87,4 % të totalit në vitin 2016, pasuar nga vdekjet e shkaktuara nga aksidentet me 2,1 % dhe ato nga vetëvrasjet 1,1 %.Koefiçienti i vdekshmërisë amtare në 2016 ka rënë në 3,2 për 100.000 lindje të gjalla nga 9,0 që ishte në 2015. Në vitin 2016, rreth 52,0 % e vdekjeve janë shkaktuar nga “sëmundjet e aparatit të qarkullimit të gjakut”, të cilat për këtë periudhë janë ulur me 4,2 %, në krahasim me 2015.Ndër shkaqet e tjera që zënë peshë të rëndësishme në numrin e vdekjeve janë “tumoret” me 15,8 % të totalit. Në vitin 2016, vdekjet e shkaktuara nga tumoret janë rritur me 2,1 %, krahasuar me një vit më parë, ku nëngrupi i sëmundjeve “tumor në mushkëri‟ përbën 20,4 %.

Vdekjet sipas grupmoshave

Në vitin 2016, grupmosha 50 vjeç e lart zë 92,5 % të vdekjeve dhe grupmosha 85 vjeç e lart zë 25 %. Numrin më të lartë të vdekjeve në grupmoshën 85 vjeç e lart e zënë femrat me 63,8 %.Në vitin 2016, janë regjistruar 277 vdekje nën 1 vjeç, që përbëjnë 1,3 %, të totalit.Krahasuar me 2015, numri i vdekjeve të fëmijëve nën 1 vjeç është rritur me 18,9 %. Në 2016, për grupmoshën 70-74 vjeç ka rënie të numrit të vdekjeve me 15,7 %, krahasuar me 2015.

Vdekshmëria sipas qarqeve
 
Duke analizuar vdekshmërinë sipas qarqeve, norma më e lartë regjistrohet në Gjirokastrër me rreth 121 vdekje për 10.000 banorë.  Nga ana tjetër vlera më e ulët regjistrohet në qarkun e Tiranës me rreth 60 vdekje për 10.000 banorë.

 

Read more...

Kredia e keqe, ulje për individët, jo për biznesin

Segmenti i biznesit nuk ka shënuar asnjë përparim vitin e kaluar në uljen e treguesit të kredisë me probleme, megjithëse një plan ristrukturimi borxhesh tashmë ka nisur për korporatat e mëdha.Bilancet e biznesit nuk janë përmirësuar edhe pse ekonomia e vendit në tërësi ka performuar me rritje vitin e fundit, pasi cilësia e kredisë me problem nuk ka bërë përparime në këtë segment në vitin 2016.Banka e Shqipërisë ka analizuar se treguesi i kredisë me probleme për biznesin në vitin 2016 mbeti në të njëjtin nivel me vitin e kaluar, 21.4%, ndërsa, në të kundërt, për individët ka rënë me 3.1 pikë përqindje kundrejt një viti më parë, duke shënuar nivelin 10.2%.Rënia e treguesit të kredive me probleme për individët është ndikuar paralelisht nga rënia e kredive me probleme (3.96%) dhe rritja e portofolit të kredive për individët (9.13%).


Aktualisht treguesi i kredisë së keqe është në nivelin e 16.6 përqindëve, por në fund të vitit 2016, kredia me probleme arriti nivelin 109.7 miliardë lekë, duke u rritur me 2.95 miliardë lekë ose 2.8% krahasuar me një vit më parë. Megjithatë, treguesi i kredive me probleme kishte mbetur në pothuaj të njëjtat nivele me një vit më parë, duke shënuar një rritje të lehtë prej 0.1% në terma vjetorë duke arritur në 18.27% në fund të vitit 2016.Në portofolin e kredive cilësore, evidentohet rritje e kredive të klasifikuara “standarde” me 2 pikë përqindje dhe rënie e peshës së kredive të klasifikuara “në ndjekje” me 2.2 pikë përqindje.Ndërkohë, në portofolin e kredive me probleme, evidentohet rritje e klasës “Nënstandarde” dhe “Të humbura” me përkatësisht 0.5% dhe 0.3% ndërkohë që klasa “të dyshimta” ka rënë me 0.7%.Fondet rezervë për mbulimin e humbjeve nga kreditë rezultojnë në 77.4 miliardë lekë, me një rritje prej rreth 1.8 miliardë lekësh kundrejt një viti më parë, megjithatë mbulimi i kredive me probleme me fonde rezervë për humbjet nga kreditë është 70.5%, rreth 0.3 pikë përqindje më i ulët.
 

 

 

Read more...

Fillon falimenti i Call Center? Mbyllen katër në pak ditë

Mbijetesa e Call Center-ave në Shqipëri po bëhet më e vështirë, sidomos për ato që ende mbeten të pakonsoliduara në treg apo që kanë një aktivitet modest krahasuar me “të mëdhenjtë”. Vetëm në tre ditët e fundit të qershorit janë tre kompani që kanë deklaruar mbyllje të aktivitetit, duke iu shtuar listës së atyre që mbyllën aktivitetin në fillim të muajit.E para është Capital Market e hapur në vitin 2014 e orientuar në shërbimin call center dhe konsulencë, e cila ka nisur procedurat e likuidimit. Vetëm gjatë vitit 2015 kompania raportoi një qarkullim vjetor prej rreth 26 milionë lekë (200 mijë euro), sipas bilancit zyrtar. Shpenzimet për paga e sigurime të kompanisë, ishin 15 milionë lekë, apo rreth 62% e totalit të shpenzimeve, teksa call center janë një sektor me kapital intensiv të punës. Ndonëse në vitin e parë të aktivitetit, kompania ka rezultuar fitimprurëse me një fitim para taksave prej 2 milionë lekë, apo një marzh fitimi prej 8%.Dy kompanitë e tjera janë Sistema Cliente dhe Bussines


Global Support të dyja të hapura vitin e kaluar respektivisht në mars dhe qershor me objekt të tyre ofrimin e konsulencës dhe shërbimin call center. Për vetë faktin që afati i operimit në treg është i shkurtër kompanitë nuk kanë të deklaruar situatën e tyre financiare.Mbyllja e Call Center në Shqipëri po kthehet në një normalitet kohëve të fundit ku në mes të qershorit një tjetër kompani deklaroi mbylljen.  Hello Com ishte krijuar në formën e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar në kapital 100 mijë lekë të zotëruar nga ortakët Giancalo De Berardinis, zotërues 70 për qind i kuotave dhe Pierluigi Frisoli, zotërues i 30 për qind të kuotave të kapitalit.Deri në fund të vitit të kaluar, call center ishin një biznes që po rritej me shpejtësi, teksa kompanitë italiane po e zhvendosnin këtë aktivitet në Shqipëri, duke shfrytëzuar koston e lirë të fuqisë punëtore dhe njohjen e gjuhës italianë nga të rinjtë.Kjo rritje e shpejtë, alarmoi autoritetet italiane, të cilat u gjendën nën presionin e humbjes së vendeve të punës në Itali dhe zhvendosjen e tyre në Shqipëri dhe filluan marrjen e masave drastike.Në Itali, në datën 1 prill, hyri në fuqi ligji “Për delokalizimin” e call center, i cili shtrëngoi rregullat për zhvendosjen e aktivitetit nga Italia drejt shteteve jo anëtare të BE-së. I miratuar në dhjetor të vitit të kaluar, ligjit iu la një periudhë tranzitore për të hyrë në fuqi me qëllim që kompanitë të njiheshin me rregullat e reja, zbatimin e standardeve, raportimin e numrit të punonjësve, adresave të selive, mbrojtjes së të dhënave etj.Nisma e Italisë për delokalizimin alarmoi kompanitë Call Center në Shqipëri të cilat penalizoheshin për shkak se operonin në një vend që nuk është pjesë e Bashkimit Europian. Jo në pak raste u ngrit shqetësimi i falimentit dhe riskut të humbjes së mijëra vendeve të punës. Qeveria në atë kohë pati një reagim të zbehtë përmes një shkrese drejtuar palës italiane por që nuk arriti të merrte ndonjë përgjigje pozitive.Nga ana tjetër operatorët e tregut deklaruan se kompanitë mëmë po merrnin masa për të zhvendosur një pjesë të aktivitetit në vende të tjera në rajon si Rumania apo Bullgaria.Në maj të këtij viti, nga Italia erdhi goditja finale për call center. 13 kompani firmosën një protokoll mirëkuptimi me kryeministrin italian Paolo Gentiloni dhe ministrin e zhvillimit ekonomik Carlo Calenda. Kjo marrëveshje parashikon që “95% e aktiviteteve që kryhen direkt të kalojnë në Itali brenda gjashtë muajve nga nënshkrimi dhe në kontratat e të reja, të paktën 80% e vëllimeve outsourcing të kryhen në territorin italian”.Janë 13 kompani që janë angazhuar në këtë marrëveshje. Këto subjekte, përbëjnë 65% të sektorit përsa i përket xhiros: Eni, Enel, Sky, Mediaset, Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Intesa SanPaolo, Unicredit, Poste Italiane, Ntv, Trenitalia.

Sektori

Në total, në sektor në Shqipëri ka rreth 800 kompani, me rreth 25 mijë të punësuar, sipas të dhënave zyrtare. Por, të dhënat e punëdhënësve më të mëdhenj tregojnë se janë 6-7 kompani kryesore, që kanë së bashku rreth 10 mijë të punësuar. Sipërmarrjet e mëdha vlerësohet se do të arrijnë t’i bëjnë ballë presionit italian dhe do të diversifikohen, ndërsa më të vështirë do ta kenë të voglat. Edhe përpara se qeveria italiane të miratonte sanksionet në dhjetor të vitit të kaluar, sektori kishte shfaqur probleme. Norma e fitimeve ka rënë, të mëdhenjtë nuk po rriten më dhe sipërmarrjet e vogla, sidomos ato me pronarë shqiptarë, përballen me largime të kontraktorëve ose mospagesa nga ana e tyre. Ka raste që investitorë italianë vijnë dhe hapin dy tre call center dhe i mbyllin brenda një kohe të shkurtër.

 

Read more...

Ndihma ekonomike, shtyhet projekti; 75% e përfituesve do “hetohen” brenda dy viteve

Qeveria shqiptare i ka kërkuar Bankës Botërore që të shtyjë afatin për projektin e modernizimit të asistencës sociale, e cila në vetvete përfshin një reformim të thellë ndihmës ekonomike.Në një raport të fundit të Bankës thuhet se, nga 30 qershori 2017, që ishte parashikuar të mbyllej ky projekt, data e re e miratuar është 31 dhjetori 2018. Deri më tani rezulton që të jenë disbursuar 23.8 milionë dollarë nga totali prej 50 milionësh,


që parashikon i gjithë projekti.“Implementimi i projektit ka ecur mirë që nga vizita e marsit dhe indikatorët e lidhur me disbursimin janë arritur dhe verifikuar, ndërkohë që nën verifikim janë fazat 7-14 që e çojnë totalin e disbursimit  në 25 milionë dollarë ose 67% të gjithë projektit. Faza e pilotimit në reformën e paaftësisë ka nisur në fund të prillit. Në shtesë të kësaj ka progres tek ndihma ekonomike, ndërkohë që ka vazhduar përgatitja e terrenit për shtrirjen e reformës në gjithë vendin dhe zbatimi do të nisë në vjeshtë” thuhet në raportin e Bankës Botërore.

Por si paraqitet situata në tregues realë?

Përfitues në total nga skema rezultojnë mbi 490 mijë individë, ndërkohë që në nisje të projektit, në këtë skemë ishin mbi 604 mijë përfitues. Pikërisht numri i lartë në këtë skemë, ku në shumë raste konstatoheshin edhe abuzime, sollën edhe nevojën e modernizimit dhe reformimit të saj. Në fund të projektit, sipas vlerësimit të Bankës, në këtë skemë parashikohen të jenë të paktën 500 mijë përfitues, që do të kalojnë “në sitën” e kritereve të reja.Për të parandaluar rastet e abuzimeve apo mashtrimit projekti parashikon hetime nga ana e inspektorëve. Të paktën 75% e rasteve që përfitojnë, do të kalojë në vlerësim të vazhdueshëm.Projekti  që nisi në vitin 2015 ka dy komponentë thelbësorë ku i pari është Forcimi i Zbatimit dhe Performancës së Programeve të Asistencës Sociale me një kosto 46.2 milionë dollarë dhe i dyti Asistenca Teknike për Forcimin e Kapaciteteve Zbatuese të programit që ka një kosto 3.67 milionë euro.

 

Read more...

Këmbim valutor, valutat kryesore forcojnë pozitat ndaj lekut

Në tregun e këmbimit valutor vendas, fillimi i muaji korrik është shoqëruar me forcimin e pozitave të monedhës europiane ndaj Lekut.Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, euro këmbehet të hënën me 132.62 lekë, me një rritje të lehtë prej 0.03 lekë kundrejt fundjavës, duke dhënë sinjale se pas disa javësh rimëkëmbje, monedha vendase Lek ka filluar të dobësohet ndaj euros gjatë javës së fundit.


Me një zhvlerësim për tri ditë rresht leku është dobësuar ndaj euros, një nga valutat kryesore që përdoret në vend. Sipas eksperteve kjo erdhi pasi euro kapi pikën e saj më të ulet në fillim të javës, ndikuar me parë nga investimet në gazsjellës e së fundi nga shpenzimet elektorale.Ekspertet shprehen se, qarkullimi i shtuar i euros prej vitit të kaluar duket se arriti nivelin më të lartë në prag zgjedhjesh. Në tregun ndërkombëtar një euro po këmbehet me 1.15, ndërsa mbetet për t’u parë ecuria në vijim e euros ndaj monedhës tonë vendase.Disi më e qëndrueshme paraqitet ecuria e këmbimit me dollarin amerikan. Dollari këmbehet sot me 116.52 lekë ose 0.22 lekë më shumë se në fundjavë, por gjithsesi brenda segmentit të parashikuar nga BSh-ja.Ecuria e monedhës së gjelbërt reflekton ecurinë në bursa ndërkombëtare, ndërsa luhatjet në këmbim me lekun janë brenda normave të parashikuara, shprehen ekspertët.

 

Read more...

Me zgjedhjet mbaroi dhe “drama e euros”

Euro ka vijuar të forcohet edhe sot në tregun vendas duke u këmbyer me 132.39 lekë, rreth 0.24 lekë më shumë se dje.   Monedha e përbashkët u zhvlerësua brenda muajit qershor me më shumë se 2 lekë.  Sipas ekspertëve ndikimin më të madh në nënçmimin e euros gjatë këtij muaji e dhanë shpenzimet për fushatën elektorale,


të cilat, si rrallë ndonjëherë u kryen në valutë Sipas ekspertëve të kursit, zgjedhjet kanë qenë shkaku kryesor i nënçmimit të euros të martën, kur euro kapi në vend nivelin më të ulët të këmbimit që nga fundi i gushtit të 2009-ës. Gjatë fundjavës së zgjedhjeve u konstatua një qarkullim i lartë në valutë, që u reflektua në tregun zyrtar  ditën e martë, kur u hapën bankat.Megjithatë sipas parashikimeve të ekspertëve, euro do të nënçmohet sërish me shtimin e fluksit të turistëve dhe me ardhjen e emigrantëve.Prej dy ditësh, ndikuar nga forcimi i monedhës së përbashkët përkundrejt dollarit në tregjet ndërkombëtare, euro ka nisur të forcohet edhe në vend. Euro sot është këmbyer në bursë me 1.14 USD, duke kapur sërish nivele të larta këmbimit. Verën e shkuar monedha e përbashkët thuajse shkoi në barazim me dollarin, ndërkohë që në Shqipëri këmbehej në nivelin e 137 lekëve.Nënçmimi i dollarit amerikan  në vend, është ndikuar kryesisht nga luhatjet e monedhës së përbashkët. Dollari u zhvlerësua brenda një jave në vend me 3 lekë duke ruajtur raportin e këmbimit në tregjet ndërkombëtare, pasi ndërkohë që monedha e përbashkët forcohej në bursë,  në vend po nënçmohej.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Gjirokastra ON LINE

hotel

facebook

 

 

 

YouTube

 

 

twitter

 

google+

viagrageneric viagraviagra genericviagra couponsviagra without a doctor prescriptionviagra onlineequipe argentine viagraviagra pricesbuy viagracialis vs viagracheap viagraviagra pillsviagra samplesviagra side effectswhat is viagraviagra couponviagra naturalviagra dosageviagra for sale uknatural viagrabuy viagra onlinegeneric viagra 100mgfemale viagrahow does viagra workhow to use viagraviagra activateherbal viagraviagra tabletssophia viagraviagra sans ordonnanceviagra kaufenviagra tabletviagra vs cialisonline viagracanadian viagraviagra for womenviagra ohne rezept aus deutschlandpfizer viagraviagra 100mgviagra costfree viagraviagra alternativesviagra canadaviagra on lineviagra single packsviagra for menviagra pillviagra 100mg tablets retail priceorder viagraviagra tescoside effects of viagraviagra pillen kruidvatviagra for salediscount viagrawhat does viagra doviagra costsviagra uklevitra vs viagraviagra 100 mgutilisation viagrabest price viagracost of viagraviagra sexviagra wikipediasex viagra for womenwhere to buy viagraviagra nebenwirkungenrevatio vs viagraviagra without a doctor prescription usaviagra genericoviagra 50mgviagra from canadaover the counter viagraviagra effectsviagra substituteviagra medicinepfizer viagra coupons from pfizerbuy generic viagraviagra wikiviagra bestellenviagra ohne rezept auf rechnungcanada viagrawomen viagrabuying viagraviagra softviagra priceviagra 100viagra en ligne livraison 24hviagra on line no prechow long does viagra lastviagra alternativeviagra receptfrittamoxicillinamoxicillin 500 mgamoxicillin dosageamoxicillin side effectsamoxicillin clavulanateamoxicillin rashamoxicillin and alcoholwhat is amoxicillin used foramoxicillin 500mgamoxicillin 875 mgside effects of amoxicillinwhat is amoxicillinamoxicillin usesamoxicillin 1000amoxicillin trihydrateamoxicillin antibioticamoxicillin 500amoxicillin allergyamoxicillin and clavulanate potassiumamoxicillin 500mg capsulesamoxicillin for dogsamoxicillin capsulesallergic reaction to amoxicillinamoxicillin 875amoxicillin dosingamoxicillin dosage for childrenwhat does amoxicillin treatamoxicillin clavamoxicillin for utiamoxicillin dosierungamoxicillin liquidcan amoxicillinamoxicillin bnfamoxicillin medscapeamoxicillin allergic reactionantibiotic amoxicillinside effects of amoxicillin 500 mgamoxicillin for catsamoxicillin clavulanate potassiumamoxicillin reactionadult dosage of amoxicillin suspensionamoxicillin for sinus infectionhow does amoxicillin workamoxicillin alcoholfish amoxicillinamoxicillin overdoseampicillin vs amoxicillinamoxicillin pediatric dosingamoxicillin potassium clavulanateis amoxicillinpenicillin vs amoxicillinamoxicillin for strep throatamoxicillin 250mgfish mox amoxicillinis amoxicillin penicillinclavulanate amoxicillinamoxicillin diarrheaamoxicillin pot clavulanateamoxicillin and clavulanate potassium tabletsamoxicillin and clavulanateaugmentin vs amoxicillinamoxicillin over counter walgreensamoxicillin dosage for adultsalcohol and amoxicillinamoxicillin utidoes amoxicillin expirethuoc amoxicillinbnf amoxicillinamoxicillin piladult dosage for amoxicillin suspension875 mg amoxicillinallergic to amoxicillinamoxicillin spcamoxicillin for ear infectionamoxicillin side effects in womenbuy amoxicillinamoxicillin pregnancy

channel7 live